Hotu Outdoors on erikoistunut maastopyöräreittien, ulkoilureittien ja hiihtolatujen suunnitteluun, päivittämiseen ja toteutukseen. Ylläpidolliset toimet onnistuu yhteistyössä Luoto Outdoorin kanssa.

Milloin reitistöjen kehittäminen on ajankohtaista? 

 • Reittejä ei ole tai ne ovat päässeet rapistumaan
 • Maanomistajasopimukset ovat vanhentuneet
 • Reittien laatu, reittilinjaukset, reittiprofiili ja palvelut eivät vastaa enää tarpeita
 • Reittien ylläpitoon käytettävä summa on rajallinen ja pitäisi priorisoida menoja
 • Opasteet ovat päässeet lahoamaan tai vanhentumaan
 • Lopuksi vielä tärkein: käyttäjiltä tulee palautetta reittien kehittämisen puolesta

Hotu Outdoors pystyy tuottamaan reitistöille "all inclusive" -paketin tai haluttuja osa-alueita:

 • Alkukartoitus tilaajan tarpeista (ilmainen)
 • Alustavat reittilinjaukset
 • Alustavat suulliset maanomistajaneuvottelut
 • Lopulliset reittilinjaukset
 • Kirjalliset maanomistajasopimukset
 • Opastuksen suunnittelu, tilaus ja asennus
 • Opaskarttojen suunnittelu, piirto, tilaus ja asennus
 • Bonus: tarvitsevatko reitistöt näkyvyyttä tai tunnettuutta? Hotu Outdoors on erikoistunut myös reitistöillä järjestettäviin tapahtumiin, joilla voidaan saada näkyvyyttä ympäri Suomea.


Tekijöillä on kokemusta yhteensä 10 maastopyöräreitin sekä viiden hiihtoladun suunnittelusta ja toteutuksesta.

Erilaiset reitistötyöt ovat liikuttaneet Hotu Outdoorsia ympäri Pohjois-Karjalan vaaroja ja kankaita. Tarjoamme reitistöpalveluita ympäri Suomea.